brottmål

Offentligt och privat försvar

Om du blir misstänkt för brott, finns rätten till en försvarare och du har rätt att önska den advokat du vill ha som din försvarare. Det är viktigt att ha en försvarare redan vid första förhöret hos polisen.
Jag arbetar med ett stort engagemang och drivs av att tillvarata dina intressen och rättigheter. Jag åtar mig uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott har du många gånger rätt att få ett målsägandebiträde. Du har rätt att själv bestämma vem du vill ha som målsägandebiträde vilket du kan meddela polisen redan vid din första kontakt med dem. Som
målsägandebiträde finns jag vid din sida och ger dig stöd genom hela rättsprocessen – vid polisförhör och vid en eventuell rättegång.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn har utsatts för brott och om det finns en risk att barnets vårdnadshavare kan befaras att inte komma att tillvarata barnets rätt under rättsprocessen så utses alltid en särskild företrädare till barnet. Den särskilda företrädaren övertar då det juridiska ansvaret för barnet under rättsprocessen och ser till att barnets intressen och rättigheter tillvaratas.
Som särskild företrädare för barn säkerställer jag att barnets rättigheter tillvaratas.

Kontakt