Socialrätt

Ett tvångsomhändertagande i enlighet med LVU (lag om vård av unga) eller LVM (lag för vård av missbrukare) är en ingripande åtgärd i den enskildes liv och en i hög grad känslig situation.

Jag kan anlitas som offentligt biträde eller ställföreträdare för barn för den som tvångsomhändertas, eller offentligt biträde för den omhändertagnes vårdnadshavare. Jag är lyhörd, engagerad och arbetar för att tillvarata min klients intressen och rättigheter.  

Kontakt