Vårdnad

Jag har bred kompetens och stor erfarenhet vad gäller ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. I vårdnadstvister har du möjlighet att få ekonomiskt stöd genom din hemförsäkring (rättsskydd) och i vissa fall kan staten betala en del av dina ombudskostnader (rättshjälp). Under vårt första möte ser vi över vilka möjligheter du har att få ekonomisk hjälp.

Kontakta mig för vidare rådgivning.

Kontakt