cookies

Advokatfirman Frilander AB använder cookies för att identifiera användare som unika individer. Informationen som samlas in är dock anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av oss. Det hjälper oss endast att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör, detta för att kunna förbättra användarupplevelsen. Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

 

Kontakt